Bekeuring  
   

Een bekeuring is natuurlijk nooit leuk en iedereen zal er ook alles aan proberen te doen om het gele briefje te ontlopen. Mocht je de regels toch aan je laars lappen, dan staan hieronder de prijzen vermeld die je daarmee kunt winnen.

Per 1 januari 2008 zijn de hoogte van de boetes aangepast en aanzienlijk opgeschroefd. Regelmatig krijgen wij ook vragen binnen hoe het nu zit met de hoogte van de boete voor het vissen met meer dan 2 hengels.

De grote vergunning samen met de sportvisakte, geven je het recht om in de daarvoor toegestane wateren te vissen met maximaal twee hengels. Door te gaan vissen met meer dan twee hengels, zijn deze twee vergunningen niet meer rechtsgeldig. Voor het vissen met meer dan twee hengels heb je namelijk een speciale beroepsvergunning nodig. Aangezien er met meer dan 2 hengels wordt gevist, is de grote vergunning én de visakte niet meer rechtsgeldig: hiervoor krijg je dus een boete van € 50,-. Daarnaast heb je geen vergunning om met meer dan twee hengels te vissen
(de speciale beroepsvergunning) en daarom krijg je daar ook nog een boete voor van € 110,-.

De reden voor deze boete constructie geven is eigenlijk heel eenvoudig. Het huidige "boetesysteem" heeft geen aparte boete voor het vissen met meer dan 2 hengels en daarom word de bovenstaande constructie gehanteerd.

Hieronder staan de boetes vermeld per overtreding. De H-code is de overtredingscode.

Binnenvisserij uitoefenen zonder een geldige sportvisakte te kunnen tonen, met:
H 640a - 1 of 2 hengels: € 50,-
H 640b - een peur: € 75,-

Binnenvisserij uitoefenen zonder een geldige grote visakte te kunnen tonen, met:
H 642a - meer dan twee hengels: € 110,-
H 642b - ander toegestaan vistuig: € 160,-

Binnenvisserij uitoefenen zonder een geldige grote visakte te kunnen tonen, met:
H 642a - meer dan twee hengels: € 110,-
H 642b - ander toegestaan vistuig: € 160,-

Binnenvisserij uitoefenen zonder een geldige vergunning van de rechthebbende van dat visrecht op dat water, met:
H 644a - 1 of 2 hengels: € 50,-
H 644b - een peur: € 75,-
H 644c - meer dan twee hengels: € 110,-
H 644d - ander toegestane vistuigen: € 160,-

Binnenvisserij uitoefenen of plegen uit te oefenen en niet op eerste vordering ter inzage aan de opsporingsambtenaar afgeven:
H 646a - de sportvisakte en/of de vergunning bij 1 of 2 hengels: € 50,-
H 646b - de sportvisakte, de grote visakte en/of de vergunning(bij 1 peur of bij meer dan 2 hengels): € 50,-
H 646c - de grote visakte en/of de vergunning(bij andere toegestane vistuigen): € 50,-
H 646d - de huurovereenkomsten en ander bescheiden: € 50,-

Vistuigen:
H 648 - Vissen met een niet toegestaan vistuig : * O.M.

Vissen met een toegestaan vistuig en niet voldoen aan de vereiste voorwaarden:
H 650a - 1 of 2 toegestane vistuigen: € 150,-
H 650b - meer dan 2 toegestane vistuigen: * O.M.

Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren(GWD):
Art. 36 lid 1 GWD: * O.M.

Gesloten tijden(binnenvisserij). Vissen in de periode Van 1 april tot en met 31 mei, met:
H 652a - een hengel geaasd met in die periode verboden aas: € 50,-
H 652b - een staand net: € 75,-
H 654 - zie feitenboekje: € 110,-
H 656 - vissen tussen twee uur na zonsondergang en een uur voor zonsopgang: € 160,-

Voorhanden hebben:
H 662a - een vistuig voorhanden hebben op of in de nabijheid van enig binnenwater terwijl het gebruik van dat vistuig in het betrokken water of op dat moment verboden is: € 50,-

Het voorhanden hebben op of in de nabijheid van enig binnenwater, terwijl men niet bevoegd(akte) of gerechtigd(vergunning) is in dat water te vissen, van:
H 662b - 1 of twee hengels: € 50,-
H 662c - een peur of meer dan twee hengels: € 75,-
H 662d - een ander toegestaan vistuig: € 150,-
H 662e - een ander niet toegestaan vistuig: * O.M.

Levend aas:
H 664 - bij het vissen in kust- of binnenwater levend vis als aas gebruiken € 75,-

Minimum maten en gesloten tijden(vis):
H 666 - ondermaatse vis niet terugzetten: * O.M.
H 668 - in gesloten tijd vissoort niet terugzetten: * O.M.
H 670 - gerookte aal kleiner dan 25 cm in bezit: * O.M.

Binnenvisserij uitoefenen zonder een geldige sportvisakte te kunnen tonen, met:
H 710 - kampeermiddel plaatsen zonder afgegeven vergunning: € 75,-

* O.M = Schikkingsvoorstel Officier van Justitie