Disclaimer Copyright  
   
Copyright:
Alle rechten voorbehouden. Niets van de teksten, foto's, logo's of eventueel ander materiaal van de website van karper-vissers.nl mag worden verveelvoudigd, opgeslagen of weergegeven op andere websites, boeken, magazines of geautomatiseerd gegevensbestand zonder voorafgaande schriftelijke (e-mail) toestemming van de webmaster van karper-vissers.nl.

Een toelichting:

Teksten:
Alle teksten op deze website van karper-vissers-.nl vallen onder het copyright en zijn, tenzij anders vermeld, eigendom van karper-vissers.nl. De teksten die mogelijkerwijze zijn overgenomen van andere websites of boeken, is altijd onder vermelding van de bron.

Wanneer er tekst gedeeltelijk of volledig wordt overgenomen op een andere website, moet er een link worden gemaakt naar de website van karper-vissers.nl. Indien u een van onze teksten wenst over te nemen, neem dan contact met ons op: E-mail

Foto's, logo's en afbeeldingen:
Voor alle foto's en andere afbeeldingen en / of logo's op de website van karper-vissers.nl geldt een copyright en mogen niet zonder toestemming worden overgenomen. Wanneer u gebruik wenst te maken van een foto, logo of afbeelding, neem dan contact met ons op:
E-mail

Logo:
Het karper-vissers logo evenals het woord karper-vissers, zijn eigendom van karper-vissers.nl en mogen op geen enkele manier buiten ons weten om worden gebruikt of in combinatie worden gebracht met iets anders dan de website van karper-vissers.nl. 

Juistheid van de gegevens:
Wij hebben alle mogelijke inspanningen geleverd om de correctheid van de informatie op deze website te verzekeren. Toch kunnen wij geen enkele garantie bieden dat alle gegevens correct zijn.
karper-vissers.nl kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade, in welke vorm dan ook, die kan voortkomen uit de teksten website van karper-vissers.nl

Bezoekers gegevens:
karper-vissers.nl verzamelt geen informatie over bezoekers, behalve de gegevens die vrijwillig door de gebruikers zelf ter beschikking zijn gesteld. Hieronder valt onder andere het e-mail adres van de gebruiker. Het e-mail adres zal worden opgenomen in ons bestand met als doel de gebruiker automatisch op te nemen in de mailinglijsten die o.a wordt gebruikt voor de nieuwsbrief van karper-vissers.nl Gebruikers hebben altijd het recht om zich voor de nieuwsbrief uit te schrijven. Dit kan d.m.v een e-mail aan E-mail  met daarin duidelijk vermeld om van de mailinglijst te worden verwijderd. E-mail adressen van bezoekers worden niet verkocht, geruild of doorgesluisd naar andere websites of instanties.

Links naar andere websites:
Op onze website vindt u links naar diverse andere websites. De inhoud van deze websites staat niet onder controle van karper-vissers.nl. karper-vissers.nl neemt op geen enkele manier de verantwoordelijkheid voor de inhoud van of voor enig ander materiaal op deze websites. karper-vissers.nl kan dan ook in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor schade, zowel direct of indirect, veroorzaakt door het gebruik van de links naar deze websites. Dit ongeacht het feit of wij wel of niet gewaarschuwd zijn over de mogelijkheid van eventuele schade.

Wanneer u nog vragen heeft over ons copyright of onze privacyregels, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via E-mail