Vergunningen  
   
Om in het binnenwater te mogen vissen heeft elke visser een vergunning nodig voor het water waar men wil vissen.Tevens moet iedereen van 15 jaar of ouder tevens een sportvisakte hebben. Vergunningen zijn meestal te verkrijgen bij de plaatselijke hengelsportverenigingen en in sommige gevallen ook bij gemeentehuizen, bootjesverhuurders, VVV's en hengelsportzaken.

Een vergunningen zit bijna altijd bij het lidmaatschap van een hengelsportvereniging inbegrepen. De sportvisakte is te koop op postkantoren, hengelsportzaken, hengelsportverenigingen en VVV's. Mensen die het voorgaande jaar een sportvisakte hebben gekocht, krijgen tegenwoordig automatisch een acceptgiro voor het aanvragen van een nieuwe vergunning. Erg makkelijk.

Jonger dan 15 jaar?
Ben je nog geen 15 jaar, dan heb je een speciale jeugd sportvisakte nodig. Deze akte kost een paar cent en kan bij de meeste hengelsportzaken worden gekocht.Wanneer je met twee hengels gaat vissen of met één hengel met of een dood aasvisje, dan heb je een gewone sportvisakte nodig.Ongeacht de leeftijd heb je bijna altijd een vergunning nodig. Zeker wanneer je alleen in de stadsvijvers gaat vissen.Voor open wateren geldt dit niet.

foto1

Openbare wateren
Voor openbare wateren heb je geen speciale vergunning nodig. 'openbare vaarwateren' zijn wateren waar beroepsvaart plaatsvindt. Wateren waar regelmatig plezierjachten of rondvaartboten langs varen, vallen hier niet onder. In deze wateren mag iedereen zonder vergunning met één hengel met de 'aangewezen aassoorten' vissen. Mensen van 15 jaar en ouder hebben voor het vissen in die openbare wateren wel een sportvisakte nodig. Ga je in een openbaar vaarwater met twee hengels vissen of met kunstaas, een dood visje, dan heb je naast je sportvisakte toch nog weer een vergunning nodig, ook als je jonger dan 15 jaar bent.Toch bestaan hier ook weer uitzonderingen op. Er zijn namelijk ook vaarwateren waar wel regelmatig beroepsvaart op plaats vindt en waar je toch een vergunning nodig hebt om er te mogen vissen. Deze wateren staan in het boekje vermeld die bij de sportvisakte wordt meegeleverd.

foto1

Vissen met een Peur
Een peur is een aan een hengel of stok verbonden lijn, zonder haak of haken, waaraan een aantal wormen zij bevestigd. Een peur wordt gebruikt voor het vissen op paling. Voor het vissen met een peur moet men een sportvisakte plus een speciale peurvergunning hebben.

Meeneemverbod Graskarper
Graskarpers worden uitgezet in wateren, om woekering van waterplanten te voorkomen. Een graskarper moet direct na het vangen weer in het water worden teruggezet waaruit de vis werd gevangen. Meenemen is uit den boze.

Gesloten tijd viswateren
Sommige wateren zijn in bepaalde tijden gesloten voor vissers. Dit wordt bepaald door de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij of door de visrechthebbende vereniging van het water. Ook deze wateren zijn vermeld in het boekje 'Een Kanjer van een Sportvisakte!' wat bij elke sportvisakte wordt meegeleverd.

Aantal hengels
In het binnenwater, mits je in het bezit bent van een sportvisakte, mag je maximaal met twee hengels vissen. Hiervoor moet je wel weer een vergunning hebben van de rechthebbende op het viswater. Wanneer je met drie hengels wilt gaan vissen, dan heb je daar twee speciale documenten voor nodig:
Op de eerste plaats heb je voor het vissen met drie hengels een speciale vergunning van de rechthebbende op het betreffende viswater (meestal is dit een hengelsportvereniging) nodig. In die vergunning moet duidelijk staan in welk water je met drie hengels mag gaan vissen. Er worden overigens door hengelsportverenigingen zeer weinig vergunningen uitgegeven om met drie hengels te vissen.
Daarnaast heb je voor het vissen met drie hengels de Grote Visakte nodig. Dit is dezelfde akte die ook beroepsvissers nodig hebben om in binnenwateren te mogen vissen. De Grote Visakte is veel duurder dan de sportvisakte en is gewoon op het postkantoren te koop. Let er dus op, dat voor het vissen met drie hengels de Grote Visakte alleen dus niet voldoende is.

Geslotentijd aassoorten
Voor sommige aassoorten en vissoorten zijn er gesloten tijden. Dit wil zeggen dat er niet op of mee gevist mag worden. Ook dit is weer vermeld in het boekje bij je sportvisakte.

Dode aasvis
Met ingang van 21 augustus 1998 is het verboden geworden om met een levende vis als aas te vissen. Het is wel toegestaan om met een dode aasvis te vissen. Wel mogen de aasvisje niet kleiner zijn dan de minimum vastgestelde maat. Wanneer voor bepaalde vissen een gesloten tijd geldt, mogen deze ook niet als aasvis worden gebruikt.

Nachtvissen
In de periode van 1 juni t/m 31 augustus mag er in de meeste wateren ook 's nachts gevist worden. De rest van het jaar is het niet toegestaan om met een hengel te vissen tussen twee uur na zonsondergang en één uur voor zonsopgang. Voor sommige wateren is door de minister een vrijstelling gegeven, zodat nachtvissen daar het hele jaar is toegestaan. Wanneer nachtvissen het gehele jaar is toegestaan, dan staat dit nadrukkelijk in de vergunning vermeld. Bij de NVVS is een lijst aan te vragen van wateren waar het gehele jaar 's nachts gevist mag worden. In stadsvijvers is het structureel verboden om s’nachts te vissen. Overigens wordt het nachtvissen vaak oogluikend toegestaan. Daarnaast zijn er wateren waar nachtvissen altijd is verboden, en je raad het al, ook dit staat weer in het boekje van je sportvisakte.

Mogen vergunningen strenger zijn dan de wet?
Is een vraag die regelmatig over vergunningen worden gesteld, zijn deze: "Mogen in een vergunning strengere regels staan dan de Visserijwet voorschrijft?" Het antwoord daarop is "Ja!  Een vergunning mag altijd strengere regels bevatten dan de wet voorschrijft, maar een vergunning mag nooit minder streng zijn dan de wet". Voornamelijk hengelsportverenigingen stellen voor hun eigen wateren hun eigen regels op. Die regels zijn niet om de visser te 'pesten', maar om te zorgen dat de visstand op een goed peil blijft en er bijvoorbeeld geen natuurwaarden worden geschaad.

Federaties en hengelsportverenigingen
Nederland telt meer dan duizend plaatselijke hengelsportverenigingen. Regionaal worden zij overkoepeld door een twintigtal federaties. Deze hengelsportorganisaties huren visrechten van wateren, zodat aangesloten sportvissers er mogen vissen. Zij zorgen in die wateren voor een goede visstand, controleren de waterkwaliteit en realiseren voorzieningen voor sportvissers. Verder organiseren zij evenementen voor hun leden, zoals viswedstrijden, cursussen, lezingen en vistochten. Naar overheden toe behartigen zij de belangen van visser en vis. Daarbij gaat het vaak om de inrichting, het beheer en het gebruik van het water. De kosten van al deze activiteiten worden betaald uit de opbrengsten van de visvergunningen.De Nederlandse verenigingen van de sportvissersfederaties is de overkoepelende organisatie van de sportvisserij in Nederland.

NVVS
De NVVS behartigt nationaal en internationaal de hengelsportbelangen. Zij ondersteunen desgevraagd de aangesloten verenigingen en federaties bij hun activiteiten. Verder geeft de NVVS voorlichting over en promoot zij de sportvisserij. De organisatie van officiële nationale en internationale kampioenschappen wedstrijdvissen behoort eveneens tot de activiteiten. Leden van de bij de NVVS aangesloten hengelsportorganisaties ontvangen gratis de grote vergunning, waarmee zij in 80% van de Nederlandse binnenwateren mogen vissen. Deze wateren worden door de aangesloten hengelsportorganisaties in het kader van de onderlinge uitwisseling beschikbaar gesteld via de Grote Vergunning.