Vergunningen en regels België  
   

België heeft met zijn diverse gewesten een wirwar van visregels. Hieronder staat informatie van zowel de Federale als de Gewestelijke reglementen welke gelden voor de provincie Vlaanderen. Voor Wallonië heb je weer andere vergunningen nodig en ook daar gelden enkele andere regels.

Nachtvissen is in België nog steeds verboden, dit tot dat de wet is goed gekeurd en het in het Belgische Staatsblad is verschenen (men is hier druk mee bezig). Op wateren die in handen zijn van de VBK of op prive wateren, is nachtvissen wel toegestaan bv: Oasis, Hombeek, Blaarmeersen, De Goorhoeve etc. Let wel, dat je hiervoor extra moet betalen!

Een Belgische vergunning voor openbaar water is in ieder postkantoor te verkrijgen en kost 12 euro en met deze vergunning mag je met 2 hengels vissen dit van 1 uur voor zonsopgang tot 1 uur na zonsondergang. Er zijn ook duurdere aanvullende vergunningen voor bv het vissen vanuit een boot of met een fuik, enz.... De prijs hiervan ligt rond de 45 euro. Het geld van deze vergunningen wordt gebruikt voor o.a. visuitzettingen, aanmaken van paaiplaatsen entc.

Gesloten seizoen (visverbod)
Er geldt een algemeen visverbod van 16 april tot en met 31 mei. Het gesloten seizoen kan worden verlengt op plaatsen waar de bevoegde diensten onderstaande verbodsborden hebben geplaatst met als reden:
- verlenging van de paaitijd
- om de nieuw uitgezette vis beter te beschermen
- op plaatsen met uitzonderlijk hoge visconcentraties
- op plaatsen waar u nooit mag vissen (optioneel)

Wil je toch vissen in de gesloten tijd, dan zijn er een tweetal plaatsen in België waar dat is toegestaan:

Locatie 1:
Van 16 april tot en met 31 mei op alle vissoorten:
Het Boudewijnkanaal van Gent naar Oostende vanaf de Sint-Agnetabrug in Gent, tot aan de sluizen van Slijkens in Oostende

Ook op het zwaaidok, houtdok, vlotdok en sasdok van Oostende de IJzer mag in di eperiode op alle vissoorten worden gevist.

Locatie2:
Het hele jaar door op alle vissoorten:
In de Schelde en de dokken stroomafwaart bij Antwerpen, vanaf het Vlaams Hoofd tot aan het Schelde-Rijnkanaal.

Verboden vislocaties:
Voor onderstaande plaatsen is het structureel verboden om er te vissen:
In de gedeelte van niet-bevaarbare waterlopen die door een bos lopen, die onder bosbeheer staan
In sluizen
Op minder dan 50 meter boven en onder stuwen die van vistrappen zijn voorzien
Op alle plaatsen voorzien van de verbodsborden

In jachthavens, dokken en ligplaatsen
In de buurt van een stuw, sluis, verlaat, gat, schuif, watertoevoer en monding van een zijrivier
Bovenop burggen van bevaarbare waterlopen

Tevens is het verboden om te vissen wanneer:
Het waterpeil in de openbare wateren abnormaal laag staat
Zich abnormale visconcentraties voordoen

Visverguning
Met een visvergunning van het Vlaamse gewest, heb je het recht te vissen in de bevaarbare wateren waarvan het onderhoud ligt bij het Vlaamse gewest. Bij het vissen mag je gebruik maken van de oever over een maximum breedte van 1,5 meter vanaf het hoogste peil van het water.

Het visrecht :
Een bijkomende toestemming is nodig voorhet vissen in:

De onbevaarbare wateren waar het visrecht van de eigenaar of erfpachter van de oever is.
Kunstmatige wateren van polders en wateringen en visvijvers waar het visrecht toebehoort aan de eigenaar daarvan.
Het kanaal Brugge-Zeebrugge; op de rechter Scheldeoever van de havendokken van Antwerpen ; en de vijver van
Muisbroek te Antwerpen (Ekeren)

Wie wil vissen in de openbare wateren,moet in het bezit zijn van een geldige vergunning van het betreffende water. Deze visvergunningen zijn enkel geldig voor het jaar en of periode dat ze zijn afgeleverd.

De persoonlijk visvergunning kan men kopen in elk postkantoor in België. Let op, niet op feestdagen in het weekend en andere bijzondere dagen; dan is het postkantoor namelijk dicht.

De prijzen van deze vergunning:
Kinderen jonger dan 14jaar, vergezeld van vader, moeder of voogd die een eigen geldig visvergunning, mogen vissen zonder visvergunning met één hengel.

Kinderen jonger dan 14 jaar, niet vergezeld van vader, moeder of voogd, mogen vissen met één hengel, met een visvergunning van 3,72 Euro.

Een normale visvergunnig kost 11,16 Euro, geldig om vanaf de oever met één of twee hengels te vissen Om met één of twee hengels te vissen, anders dan van de oever (vanaf een boot o.i.d.), moet je een visvergunning hebben van 45,86 Euro.