Vispas  
   

Sportvisserij Nederland en de gevolgen voor de visdocumenten

is ontstaan uit het samengaan van de Nederlandse Vereniging van Sportvissersfederaties (NVVS) en de Organisatie ter verbetering van de Binnenvisserij (OVB). Deze fusie wordt definitief zodra de Visserijwetswijziging heeft plaatsgevonden. Dat zal dit jaar gebeuren. Behalve een fusie tussen OVB en NVVS heeft de wetswijziging ook gevolgen voor de visdocumenten.

Met dank aan Sportvisserij Nederland voor het ter beschikking stellen van deze informatie.

2006: geen verandering
In 2006 verandert er voor de sportvissers qua visdocumenten nog niets. Je hebt nog steeds dezelfde documenten nodig om in de binnenwateren te mogen vissen als in de afgelopen jaren: veelal een Sportvisakte en ook een visvergunning. Als je lid bent van een aangesloten hengelsport- vereniging dan krijg je bij het lidmaatschap de Grote Vergunning.

2006: het laatste jaar van de sportvisakte

2007: Introductie VISpas
Met ingang van 2007 gaat het stelsel van visdocumenten veranderen. De veran-deringen voor de sportvissers zijn niet heel groot. Wel is een verandering dat er voor iedereen altijd en overal een visvergun-ning van de visrechthebbende nodig is. In de meeste gevallen is dat een hengel-sportvereniging. Maar het kan ook een gemeente of een beroepsvisser zijn. Alle leden van de aangesloten verenigin-gen krijgen een VISpas (of jeugdVISpas of zeeVISpas).

Voor de niet-aangesloten sportvissers - vrije hengelaars -komt de kleine VISpas, waarmee je globaal hetzelfde kan als nu met de Sportvisakte. Op de achterzijde vindt u meer infor-matie over de verschillende vispassen.

De voorkant van de nieuwe vispas

De achterkant van de nieuwe vispas

Voor wie welk document?
Hieronder wordt per visdocument aangegeven voor wie dit bedoeld is.

  VISpas
  De VISpas is het lidmaatschapsbewijs van een sportvisser. Op de VISpas staat van welke vereniging hij/zij lid is. Tezamen met de bijbehorende 'Lijsten van viswateren' is de VISpas tevens de visvergunning. Gevist mag worden in de wateren die genoemd staan in die lijst(en). Er is in ieder geval een landelijke lijst. Verder kan er een federatieve en verenigingslijst bij zitten. Om mee te mogen doen met federatieve en landelijke viswedstrijden is ook een VISpas noodzakelijk.

  jeugdVISpas
  Voor jeugdleden tot 14 jaar, die willen vissen met twee hengels of op roofvis is er de jeugdVISpas. De mogelijkheden zijn gelijk aan die van de VISpas. Ook als een jeugdlid mee wil doen aan federatieve of landelijke viswedstrijden, dan heeft hij of zij een jeugdVISpas nodig.

  (verenigings-)jeugdvergunning
  Veel verenigingen hebben speciaal voor de jeugd een vergunning waarmee gevist mag worden met één hengel en beperkte aassoorten. Voor deze groep jeugdleden hoeft geen afdracht betaald te worden. Dit document zal door de vereniging zelf moeten worden gemaakt.

  jeugd onder begeleiding
  Zoals altijd is ook hier een uitzondering op de regels. En die regel is dat altijd en overal een visvergunning nodig is. Behalve voor jeugd tot 14 jaar, vissend met één hengel onder begeleiding van een volwassene die wel in bezit is van een visvergunning.

  zeeVISpas
  De zeeVISpas is het lidmaatschapsbewijs van een sportvisser die alleen in het zoute water vist. De zeeVISpas is geen vergunning. Als iemand zowel in het zoete als het zoute vist, dan heeft hij/zij een VISpas nodig. Een zeeVISpas (of VISpas) is wel nodig om mee te mogen doen met zoute federatieve en landelijke viswedstrijden.

  Kleine VISpas
  Voor de sportvisser die nu alleen vist met de Sportvisakte (vrije hengelaars) komt er ook een vervangend document. Met deze kleine VISpas mag de sportvisser vissen met één hengel en beperkte aassoorten in een beperkt aantal wateren. Globaal hetzelfde als wat je nu mag als sportvisser in bezit van alleen een Sportvisakte. Dit beperkte aantal wateren staat ook in een 'Lijst van Viswateren'. Hierin staan zoveel mogelijk van de huidige openbare vaarwateren.

  Ledenregistratie
  Door Sportvisserij Nederland wordt dit jaar al gewerkt aan een centrale ledenregistratie. Alle leden van de aangesloten verenigingen komen in dit systeem. De ledenregistratie is nodig om de VISpassen te kunnen maken. De verenigingen blijven hun eigen leden-administratie beheren. Rechtstreeks lid worden van Sportvisserij Nederland is niet mogelijk. De plaatselijke verenigin-gen zijn en blijven de basis voor de ge-organiseerde sportvisserij.

Niet duurder
Één van de uitgangspunten bij de komende veranderingen is dat het voor alle sportvissers niet duurder wordt. De nieuwe documenten hebben dan ook dezelfde prijsstelling. De kleine VISpas gaat hetzelfde kosten als nu de Sportvisakte, namelijk €9,50 (wellicht komt daar BTW bij). De aan-gesloten sportvisser betaalt de €9,50, die hij nu voor de huidige Sportvisakte betaalt, dan samen met de contributie aan de hengelsportvereniging. alle sportvissers niet duurder wordt. De nieuwe documenten hebben dan ook dezelfde prijsstelling. De kleine VISpas gaat hetzelfde kosten als nu de Sportvisakte, namelijk €9,50 (wellicht komt daar BTW bij). De aan-gesloten sportvisser betaalt de €9,50, die hij nu voor de huidige Sportvisakte betaalt, dan samen met de contributie aan de hengelsportvereniging.

Meer info?
Sportvisserij Nederland heeft een telefonische helpdesk waar sportvissers terecht kunnen met al hun vragen: 0900-2025358 (35 cent per minuut).