Visstroperijteams / Meldpunt  
   
Meldpunt Visstroperij: tel 045-54 66 230 (dag en nacht bereikbaar).

Melden via internet: www.aid.nl/meldpunt

Visstroperij is het vissen met professionele vistuigen zonder daarbij het in bezit te zijn van een schriftelijke toestemming van de visrechthebbende op het water. Dit betekent dat vissen zonder vergunning visstroperij is. Illegale visserij is schadelijk voor het milieu, voor de natuur en voor de mens. Watergebieden raken beschadigd, het evenwicht van de visstand wordt verstoord en de diversiteit in wateren en plassen wordt aangetast.

Op initiatief van het ministerie van LNV is een aantal Visstroperijteams ingesteld. Deze teams bestaan uit medewerkers van de Algemene Inspectiedienst (AID), de regionale politie, het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) en het Openbaar Ministerie. Met een structurele en forse aanpak wordt geprobeerd visstroperij terug te dringen en te ontmoedigen.

Soorten visstroperij
Er zijn drie soorten visstroperij. De eerste is burgerlijke ongehoorzaamheid. Dit is bijvoorbeeld het incidenteel plaatsen van één of enkele fuiken waarbij de gevangen vis door de stroper zelf wordt geconsumeerd. Gelegenheidsstroperij is een soort die als doel heeft de gevangen vis verkopen. Bij dit type stroperij wordt gebruik gemaakt van vistuigen. De laatste soort is grove stroperij. Ook hierbij wordt de gevangen vis verkocht, maar in tegenstelling tot de tweede soort, gaat het bij grove visstroperij om grootschalig illegaal vissen met kilometers net of tientallen fuiken.

Visstroperij is nadelig voor de beroepsvisserij en de sportvisserij. Door de activiteiten van visstropers krijgen deze groepen te maken met dalende vangsten. Ook zorgen niet aangeduide (en daardoor onzichtbare) netten voor gevaarlijke situaties.

Wat doet de overheid?
Het beleid van het rijk is gericht de juiste vissen in het juiste water zodat de visstand zichzelf in evenwicht houdt en legale vissers op een goede manier kunnen vissen. Dit lukt niet visstropers vis uit het water halen. Samenwerkingsverbanden, monitoring, onderzoek, beheersplannen en migratievoorzieningen hebben hierdoor weinig nut. Net zoals investeren in de ontwikkeling van natte natuur en nieuwe natuurgebieden.

Illegale vistuigen en gebruikte vaar- en voertuigen worden altijd in beslag genomen. Overtredingen kunnen leiden tot boetes die oplopen tot € 16.750.

Wat kunt u doen?
Meld verdachte activiteiten op of bij het water bij het Meldpunt Visstroperij. Dit kan 24 uur per dagen, zeven dagen per week via telefoonnummer 045 - 54 66 230.

Als u zelf gaat vissen, moet u in het bezit zijn van een vergunning of de Vispas. Sinds 1 januari 2007 is de Visakte veranderd is de Vispas. U kunt de Vispas aanschaffen door lid te worden van een Hengelsport Vereniging.

Bron: www.aid.nl